การพิจารณาชิ้นงานสายคล้องบัตรหลังจากสำเร็จก่อนกำหนดจะวางจำหน่าย

ผู้ซื้อสามารถขอทางบริษัทฯ ตระเตรียมของซื้อของขายสายคล้องบัตรที่ผลิตไปแล้วและยังมีเหลือหลอให้ผู้บริโภคเพื่อที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจได้ ผู้บริโภคอาจมารับตัวอย่างของซื้อของขายได้ที่หุ้นส่วน โดยมิคิดมูลค่า ไม่ก็ให้ทางหุ้นส่วนจัดส่งให้

ลูกค้าอาจจะให้ทางกองกลาง เกิดต้นแบบของซื้อของขายสายคล้องบัตรพร้อมกับลายพิมพ์ให้ดูก่อนได้เพราะว่าจะมีค่าใช้สอย ถึงอย่างไรถ้าผู้บริโภคสั่งซื้อของซื้อของขายดังที่กล่าวมาแล้วทางกองกลางจะหักส่วนลดคืนให้ผู้บริโภคให้ผู้ซื้อจาก ยอดการสั่งซื้อตามจำนวนที่หุ้นส่วนจัดเก็บจากผู้ซื้อ

ผลิตภัณฑ์มีแบบพร้อมทั้งส่วนผสมผิดแผกแตกต่างกันไป ท่านสามารถถามราคาของซื้อของขาย ได้จากเจ้าหน้าที่ของกองกลาง  เพราะว่ายอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ

ไม่ได้ชี้เฉพาะขั้นต่ำภายในการผลิตค่ะ ลูกค้าอาจระบุจำนวนผลิตตามความพอประมาณของการใช้การงานของผู้บริโภคได้เองคะ ปริมาณการสั่งผลิตสายคล้องบัตรจำนวนน้อยก็บริการผลิตให้คะ

กรรมวิธีการสั่งซื้อสายคล้องบัตรริเริ่มจาก ผู้ซื้อกำหนดรหัสพร้อมกับชื่อของซื้อของขายให้ทางบริษัทฯ รับทราบพร้อมจำนวนและแบบฟอร์ม เพื่อทางบริษัทฯ ตีราคา บริษัทฯ ทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคอนุมัติ หุ้นส่วนและผู้บริโภคยินยอมในกระบวนการการจ่ายเงิน ผู้ซื้อส่งใบสั่งซื้อของให้ทางบริษัทฯ พร้อมสิ่งพิมพ์ดังนี้ บัญชีรายชื่อเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20) ใบเปิดหน้าบัญชี, แผนที่ บริษัทผลิตทันเวลาช่วงเวลาการผลิตพร้อมกับส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้บริโภคชำระค่าของซื้อของขายตามที่ตกลงกันไว้ เป็นอันเสร็จสวยงามสายคล้องบัตรมีแบบต่างๆ นาๆทั้งวัตถุดิบวัตถุมากมาย รวมถึงเครื่องมือในการประกอบงาน มีความต่างในมากหลายด้านหลายออกแบบ แต่เพราะว่าหลักๆแล้วถ้าว่าเป็นงานที่ดีจะมีความเด่นมาก จำต้องเป็นชิ้นงานตามหมู่สาย Heat Transfer ด้วยเหตุว่ามิกำหนดแบบ , สี และทิวทัศน์ จึงเป็นเหตุให้โดดเด่นเหนือใคร