วิธีเลือกบริการอบรมผ่านช่องทางเว็บไซต์

คุณอาจจะคิดว่าจะใส่อะไรลงในเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านบริการอบรมของคุณหรืออาจมีไซต์อยู่แล้ว ทั้งสองวิธีมีโอกาสดีที่คุณคิดว่าเว็บไซต์ควรเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัว คุณ และ บริการของคุณ ไม่ได้ ถ้าคุณต้องการ ดึงดูด ผู้เข้าชมเพื่อ ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และ พัฒนาความไว้วางใจของพวกเขา ไปยังจุดที่พวกเขาจะติดต่อคุณเกี่ยวกับงานของคุณ! เป็นเรื่องของความไว้วางใจ

การฝึกอบรมมีแนวโน้มที่จะเป็น “ผลิตภัณฑ์” ที่ไม่มีตัวตนและทำให้สิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นในการพัฒนาความน่าเชื่อถือของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกสบายใจกับคุณก่อนที่จะมีโอกาสติดต่อกับคุณหรือจองบริการอบรมของคุณ คุณอาจคิดว่าคุณปลูกฝังความไว้วางใจนี้ให้เติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกคุ้นเคยโดยช่วยให้พวกเขาทำความรู้จักกับคุณผ่านข้อมูลทั้งหมดที่คุณใส่ในเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับ ตัวคุณเอง สิ่งที่ คุณ ทำมุมมองและแนวทางปฏิบัติของคุณ ธรรมชาติลูกค้าที่คาดหวังต้องการทราบเกี่ยวกับคุณ แต่สิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องการทราบคือสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับพวกเขา!

บริการอบรมผู้เข้าชมรู้สึกสบายใจเมื่อตระหนักถึงปัญหาภาษาและสถานการณ์ในเนื้อหาบนหน้าเว็บของคุณ ไม่มีอะไรที่จะได้รับความไว้วางใจของพวกเขามากกว่าการดูหลักฐานที่หนักแน่นว่าคุณเข้าใจโลก ของตน สิ่งที่ พวกเขา ต่อสู้ด้วยข้อ จำกัด ที่ จำกัด ตัวเลือก ของพวกเขา แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้ พวกเขา กังวล คุณจะได้รับความไว้วางใจไม่ใช่ด้วยเสียงเหมือนครูฝึก แต่โดยการออกเสียงเหมือนหนึ่งในลูกค้าของคุณพวกเขาจะหา เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณพวกเขาจะค้นพบได้ง่ายเพียงใด

  • การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจที่อุตสาหกรรมของพวกเขา ต้องเผชิญไม่ใช่แค่การฝึกอบรมที่ คุณ ต้องการ
  • กรณีศึกษาที่มุ่งเน้นสิ่งที่ลูกค้าประสบความสำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือไม่ใช่แค่สิ่งที่ คุณทำ
  • คำศัพท์ที่จะได้ยินบ่อยขึ้นทั่วสำนักงานของพวกเขา หรือที่ ประชุมสมาคมการค้าของพวกเขา มากกว่าที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • แหล่งข้อมูลฟรีที่สามารถช่วยพวกเขาในธุรกิจของตนเองได้ – เครื่องมือประเมินผลแผ่นปลายสมุดรายชื่อปัญหาทั่วไปและความคิดรวบยอดสำหรับการระบุและแก้ไขปัญหาเหล่านี้แทนที่จะเป็นโบรชัวร์ด้านการขายเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

ดูประสบการณ์ของคุณเอง เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธุรกิจอื่นคุณดูหน้า “เกี่ยวกับเรา” ได้อย่างแน่นอน แต่คุณตัดสินใจที่จะติดต่อกับพวกเขาหรือสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของพวกเขาหรือเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นประจำมากขึ้นบนพื้นฐานของสิ่งที่คุณเห็นในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของพวกเขาที่สะท้อนถึงประสบการณ์ของคุณเองความสนใจความกังวลของคุณ บริการอบรมความปรารถนาความต้องการของคุณ