แคตตาไลติคมีความสำคัญอย่างไร

การถอดหรือทะลวง “แคตตาไลติคคอนเวอร์เตอร์” ออกเพื่อหวังให้รถแรงขึ้น ถือเป็นการได้ไม่คุ้มเสียเพราะรถของท่านจะปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากด้วย

การถอดหรือทะลวง “แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์” ออกเพื่อหวังให้รถแรงขึ้น ถือเป็นการได้ไม่คุ้มเสียเพราะรถของท่านจะปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากด้วย

แคตตาไลติค”ชื่อติดหูที่คนไทยใช้เรียก “เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา” ที่มีชื่อเต็ม ๆ ว่า “แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์” ( catalytic converter) เป็นอุปกรณ์สำหรับ กำจัด ลด ปริมาณมลพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดย“แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์”จะทำหน้าที่เปลี่ยนไอเสีย 3 ชนิดได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ โดยใช้ความร้อนจากไอเสียที่มาจากห้องเผาใหม้ทำปฎิกริยาเคมี รีดักชัน และ ออกซิเดชัน ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ,ไนโตรเจน ,ออกซิเจน และไอน้ำ

ความเป็นมาแคตตาไลติคคอนเวอร์เตอร์

จากการเก็บข้อมูลของสหรัฐอเมริกาพบว่ารถยนต์ที่ผลิตก่อนปี พ.ศ. 2509 ค่าเฉลี่ยรถยนต์ที่วิ่งในระยะทาง 1 ไมล์ หรือ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร ปลดปล่อยมลพิษหรือก๊าซพิษออกมาสู่บรรยากาศหลายชนิด เช่น ไอน้ำมันที่เผาไหม้ไม่หมดหรือสารไฮโดรคาร์บอนถูกปล่อยออกมาประมาณ 10.6 กรัม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ประมาณ 84 กรัม ก๊าซในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ประมาณ 4.1 กรัม ทำให้หน่วยของรัฐของสหรัฐอเมริกาออกมากดดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องติดตั้ง “เครื่องฟอกไอเสีย” ในรถยนต์ทุกคัน

รถยนต์ที่ผลิตพร้อมติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียมีจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 โดยขณะนั้นเป็นเครื่องฟอกแบบสองทาง และสามารถลดมลพิษได้เฉพาะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เท่านั้น จากนั้นจึงพัฒนาให้สามารถลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ ด้วย ในช่วงปลายทศวรรษที่ 70 ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายให้รถยนต์ทุกคันติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษจากท่อไอเสียในปี พ.ศ. 2517 ในปีต่อมาญี่ปุ่นก็ออกกฎหมายบังคับให้รถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดไอเสีย ส่วนประเทศไทยได้ออกกฎหมายบังคับให้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ต้องติดตั้งอุปกรณ์บำบัดไอเสียในปี พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับใช้ในปีต่อมา

อายุการใช้งานแคตตาไลติคคอนเวอร์เตอร์

“แคตตาไลติคคอนเวอร์เตอร์”ในปัจุบันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ส่วนใหญ่มากกว่า 1.5แสนกิโลเมตร เนื่องจากเทคโนโลยีของระบบจ่ายน้ำมัน ระบบจุดระเบิด ที่แม่นยำ ส่งผลให้ได้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ก็ส่งผลให้“แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์”มีอายุยืนขึ้น